Titel

Algemeen

A. Als u akkoord gaat met de offerte dan gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden.

B. Bij een afstand vanaf 100 km van het vestigingsadres, dient u minimaal 14 dagen voor de speeldatum een aanbetaling te
voldoen van 50% van de prijs die op de factuur staat.

C. U dient zorg te dragen voor genoeg ruimte voor apparatuur, decor en voor een toereikende toegang. De afmetingen hiervoor
zijn 4 meter breed bij 2 meter diep.

D. Indien de speelruimte anders is dan gelijkvloers of de locatie anderzijds moeilijkheden kan geven tijdens opbouwen en
afbreken, dient u dit kenbaar te maken. Hiervoor wordt in overleg een meerprijs gerekend van € 50, per verdieping.
Wanneer achteraf blijkt dat het ongelijkvloers was, kan dit alsnog worden doorberekend.

E. Per uur heeft de artiest / presentator de gelegenheid om een korte pauze in te lassen, dit om de concentratie te behouden en
fouten te voorkomen.

F. Per uur heeft ieder personeelslid recht op minimaal één consumptie.

G. De veiligheid van het personeel dient gewaarborgd te zijn.

H. Eventuele schade aan apparatuur, welke niet door personeel van Jarno Kikkert entertainment wordt veroorzaakt, zal worden
doorberekend aan de opdrachtgever. Dit in alle redelijkheid en in verhouding tot de schade.

I. De opdrachtgever dient voor voldoende parkeergelegenheid te zorgen in een looptijd van 5 minuten. De opdrachtgever dient bij
moeilijkheden hieromtrent aan te geven bij Jarno Kikkert entertainment. Alle parkeerkosten worden vooraf aangegeven en door
middel van facturatie, vergoed door opdrachtgever.

Wanneer achteraf blijkt dat er langer dan 10 minuten gelopen moet worden van parkeerplaats wordt er achteraf € 50, excl. btw
extra in rekening gebracht.

J. Binnen 14 dagen na boekingsdatum bevestiging dient het gehele bedrag te zijn overgemaakt op
RABO rekening NL03 RABO 0342 6560 90.

K. Eventuele vermissende kastjes of ander apparatuur wordt doorberekend aan de opdrachtgever.

L. De prijs is niet bindend indien hier een duidelijke fout in staat.

M. Annuleert u korter dan 2 maanden voor aanvang van de opdracht, dan dient 25% van de som te worden betaald.
Annulering dient door ons bevestigd te zijn via post of email.

N. Annuleert u korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht, dan dient 50% van de som te worden betaald.
Annulering dient door ons bevestigd te zijn via post of email.

O. Annuleert u korter dan 3 dagen voor aanvang van de opdracht, dan dient de gehele som te worden betaald.
Annulering dient door ons bevestigd te zijn via post of email.

P. Bij het nietbetalen door de opdrachtgever zijn de eventuele incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

Q. Wanneer mocht blijken dat door het gedrag van de gasten het personeel en/of het materiaal van Jarno Kikkert entertainment
risico loopt, en de opdrachtgever ondanks meldingen van de medewerkers verzuimt de situatie te verbeteren, kan Jarno Kikkert
entertainment besluiten de opdracht als beëindigd te beschouwen. Restitutie van de som is dan uitgesloten. Eventuele schade /
letsel aan medewerker en/of apparatuur zal op de opdrachtgever worden verhaald.

R. Indien door overmacht (waaronder slechte weersomstandigheden en verkeersongelukken) wij niet kunnen komen of ernstige
vertraging ondervinden, kan er geen korting of restitutie plaatsvinden noch het wijzigen van de datum van de opdracht.